Quy định hoàn tiền

1. Nguyên tắc hoàn tiền

– Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.

– Hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode: trong các trường hợp đặc biệt được Novalac Vietnam, chấp nhận hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode, Novalac Vietnam, sẽ không hoàn lại khoản giá trị Giftcode khách hàng đã sử dụng mà chỉ hoàn lại khoản tiền khách hàng thực tế bỏ ra khi mua hàng.

2. Phương thức hoàn tiền

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

– Hoàn tiền thông qua hệ thống cổng thanh toán.

– Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.

– Hoàn tiền thông qua ngân hàng chấp nhận thẻ.

– Hoàn tiền mặt tại trung tâm đổi trả của Novalac Vietnam, (không áp dụng cho đơn hàng ngoài Hà Nội và Hồ Chí Minh).

Novalac Vietnam, không hoàn tiền mặt cho hàng hóa liên tỉnh: ưu tiên hoàn tiền vào thẻ/tài khoản VinID hoặc qua hình thức chuyển khoản ngân hàng của khách hàng.

3. Thời gian xử lý

Novalac Vietnam, sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi Novalac Vietnam, nhận lại sản phẩm.

Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, Novalac Vietnam, sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau:

– Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 5 – 7 ngày làm việc.

– Với phương thức thanh toán thông qua ngân hàng: Novalac Vietnam, sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền từ 5 – 7 ngày làm việc và gửi yêu cầu tới ngân hàng để xử lý, hoàn tiền vào tài khoản cho khách hàng.