Cơ hội hợp tác

NOVALAC AFFILIATE

AFFILIATE

Affiliate là một chương trình tiếp thị, nơi bạn có thể nhận được tiền hoa hồng từ một công ty mẹ bằng cách bán hàng cho họ. Công ty mẹ sẽ cung cấp cho bạn tất cả các công cụ quảng cáo mà bạn cần chẳng hạn như banner, liên kết và mã theo dõi để bạn đặt trên các trang web của mình, trong email của bạn hoặc các nguồn khác. Khi một người truy cập vào trang web của bạn hoặc nhấp chuột vào một trong các quảng cáo, liên kết và đến trang web của công ty mẹ để tiến hành giao dịch, giao dịch này sẽ được theo dõi. Nếu kết quả giao dịch này bán được hàng cho công ty mẹ, bạn được trả một khoản tiền hoa hồng quy định trước. Thật đơn giản!

CÁCH THỨC HỢP TÁC

ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH

QUYỀN LỢI & HOA HỒNG

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

CÁCH THỨC HỢP TÁC

ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH

QUYỀN LỢI & HOA HỒNG

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐĂNG KÝ LÀ ĐỐI TÁC CỦA NOVALAC